Üyelik Sözleşmesi

 
İşbu üyelik sözleşmesi ile www.toshiba-klima.com.tr web sitesini (“Site” olarak anılacaktır.), ziyaret eden ve/veya Site aracılığıyla sunulan hizmetlerden yararlananlar, aşağıda belirlenen koşul ve şartları kabul etmiş sayılacaktır. Bu nedenle, Siteyi kullanmak için aşağıdaki koşul ve şartların okunması önem taşımaktadır.

 

1.Sözleşmenin amacı:

İşbu sözleşme, Alarko Carrier San. ve Tic. A.Ş. (“Şirket”) ile “Üye” arasında, www.toshiba-klima.com.tr internet sitesinin kullanım şartlarını düzenlemek amacıyla akdedilmiştir.

2.Tanımlar:

Şirket: Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Üye: Şirketten ürün ve/veya hizmet satın almak amacıyla Üye Ol sayfasındaki bilgileri eksiksiz dolduran gerçek ve/veya tüzel kişidir.

Üyelik sözleşmesi: Şirket tarafından www.toshiba-klima.com.tr adresi aracılığıyla satışı yapılan ürün ve/veya hizmetleri satın alacak kişilerle şirket arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

Kişisel veri: Üyeye ait isim-soyisim, kimlik bilgisi, fatura ve teslimat adresi, e-posta adresi, telefon numarası, IP adresi, ziyaret kayıtları vb. sözleşmenin ifası amacıyla toplanan her türlü bilgi.

3.Genel Hükümler:

3.1. Şirket, Üyeleri yönlendirmede kolaylık sağlamak amacıyla başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verebilir. Site üzerindeki bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitesi ve/veya içeriklerinden şirketin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3.2. Şirket, Üyelerinin kişisel verilerini kanun, mahkeme kararları veya idari makamların talepleri üzerine gereği halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir.

3.3. Şirket, bu Sitede mevcut her tür ürün, hizmet, kampanya vb. bilgiler ile siteyi kullanma koşullarını herhangi bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, Siteyi ve içeriğini değiştirme, düzenleme, durdurma veya duraklatma hakkına sahiptir. Yapılacak tüm değişiklik ve düzenlemeler Sitede yayınlanmakla birlikte yürürlüğe girer. Yürürlük tarihi itibariyle sitenin kullanımı ya da Siteye giriş ile bu değişiklikler kabul edilmiş olur. Bu koşullar link verilen diğer web siteleri için de geçerlidir. Şirket, herhangi bir haksız fiil, kusur, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, iletişimden kaynaklanan gecikmeler, hırsızlık, izinsiz veya haksız erişim, bilgisayar virüsleri vb. teknik arızalar olması halinde sorumluluk kabul etmez.

3.4. Site dahilinde 3.kişiler tarafından sağlanabilecek hizmetlerden veya içeriklerden dolayı Şirketin sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu bilgi ve içeriklerin doğruluğu ve hukuka uygunluğu ilgili 3.kişilere aittir. Şirket, bu bilgi, hizmet veya içeriklerin doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

3.5. Üye, hukuka uygun amaçla site üzerinde işlem yapabilir. Üye, yaptığı tüm işlemlerin hukuki ve cezai sorumluluğunun kendisinde olduğunu, Şirket ve/veya 3.kişilerin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikte herhangi bir eylemde bulunmamayı kabul ve taahhüt eder. Üyenin, bu maddedeki yükümlülüğüne aykırı davranması sebebiyle 3.kişilerin bir zarara uğraması durumunda, bu zararlardan Şirket sorumlu değildir.

3.6. Üyelik aşamasında şifre, sadece Üye tarafından belirlenir. Şifrenin korunması, Üyenin sorumluluğundadır. Şirket, şifre kullanımından doğacak problemlerden, maddi, manevi, doğrudan, dolaylı zararlardan kesinlikle sorumlu değildir. Üye, dilediği zaman şifresini “Kişisel Bilgiler” bölümünden değiştirebilir. Üye, e-posta adresi ve şifre girerek yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisi sorumludur.

3.7. Üye, www.toshiba-klima.com.tr internet sitesine üye olurken vermiş olduğu eksik ve/veya yanlış bilgi nedeniyle uğrayacağı zararlardan yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu, yanlış ve/veya eksik bilgi vermesi durumunda ve/veya işbu sözleşmenin Üye tarafından ihlali halinde, Şirketin tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erdirebileceğini kabul eder.

3.8. Şirket, herhangi bir zamanda, sistemin çalışmasını güncellemeler, teknik gereksinimler veya başkaca herhangi bir sebeple geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Şirketin üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

3.9. Şirket tarafından Sitede sunulan mal ve/veya hizmetlerin Üye tarafından satın alınabilmesi ancak mal ve/veya hizmet bedelinin ödenmesi ve mal ve/veya hizmetin Şirket stoklarında mevcut bulunması ve/veya mal veya hizmetin teslim edilmesi borcunun ifa edilebilir olması halinde mümkündür. Bedelin ödenmemesi veya ilgili mal ve/veya hizmetin şirket stoklarında bulunmaması ve/veya mal veya hizmetin teslim edilmesi borcunun ifa edilebilir olmaması sebebiyle Üye tarafından satın alma işleminin yapılamaması durumunda Şirketin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.10. Şirket, Site üzerindeki “Aydınlatma Metnine uygun olarak elektronik ticari ileti almayı kabul ediyorum.” kutucuğunu işaretleyen Üyelerine, kampanya ve duyuruları düzenli olarak gönderir. Üyenin, kampanya ve duyurulara ait e-postaları almak istememesi halinde kendisine gönderilen e-posta içeriğindeki “Üyelikten ayrıl” linkine erişmesi gereklidir.

3.11. Üye, üyeliğini iptal etmek için, profili üzerindeki “Hesabımı Sil” seçerek, üyeliği iptal edebilir. 

3.12.www.toshiba-klima.com.tr’de yer alan bilgi, belge, yazılım, tasarım, marka, logo, slogan, grafik, yazı, görsel, fotoğraf, resim, video, site yazılımı, sunumu, site tasarımı vb. üzerindeki tüm fikri ve mülkiyet hakları, Şirket ve/veya Şirketin lisansını aldığı 3.kişilere aittir. Üye, yukarıda sayılan ancak bunlarla sınırlı olmayan fikri hakları Şirket ve/veya Şirketin lisansını aldığı 3.kişilere ait olan eserleri veya herhangi bir içeriği kopyalamayacağını, çoğaltıp yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.13. www.toshiba-klima.com.tr internet sitesinin üyeliği kişiseldir ve başkasına devredilemez.

3.14. Şirket, siteye erişilmesi, buradaki bilgilerin, programların kullanılması, sözleşmenin ihlal edilmesi veya başkaca herhangi bir sebeple doğabilecek doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Şirket, işbu sözleşme sebebiyle Siteye erişen Üyenin, Siteyi kullanımı sonucunda doğabilecek, yargılama giderleri ve masrafları da dahil olmak üzere, hiçbir zarardan sorumlu değildir.

  1. 4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki:

4.1.Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HMK, MK vesair) uygulanacaktır.

4.2.İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

  1. 5. Yürürlük:

İşbu sözleşme, Şirket tarafından Site içeriğinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Üyeler, Üye Ol sayfasındaki alanları doldurup, formun altında bulunan “Üyelik Sözleşmesini okudum, onaylıyorum” butonunu tıkladığında, bu sözleşme hükümlerini kabul etmiş olmaktadırlar. Şirket, dilediği zaman, işbu sözleşme hükümlerinde değişiklik yapabilir. Yapılan değişiklik Site üzerinde yayınlanarak yürürlüğe girer.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.